نقش حرف a

نقش حرف تعریف. شاید نشان سایت آمازون در نگاه اول هیچ مورد پنهانی در خود نداشته باشد، اما پشت ظاهر ساده این شرکت، رازی نهفته است

2023-02-05
    صور الكاركتير ن وسائل التواصل
  1. ۳ـ حرف نشانه
  2. 2,786
  3. انواع اسم معرفه
  4. /
  5. جمله‌واره موصولی در نقش متمم